PRZEDSZKOLE PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

       Przedszkole Przyjaciół Książki w Sierakowie składa się z dwóch budynków: „starego” i „nowego”. Czynne jest w godzinach od 630 do 1530, w razie potrzeby rodziców praca przedszkola może zostać wydłużona.
Do placówki ogółem uczęszcza 224 dzieci:
- 69 dzieci 6-letnich,
- 85 dzieci 5-letnich,
- 59 dzieci 4-letnich,
- 11 dzieci 3-letnich,
a  placówka obejmuje osiem oddziałów dziennych i jeden popołudniowy.
     Budynek „nowego przedszkola” funkcjonuje od 1977 roku i znajduje się w nim pięć sal wyposażonych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci 3, 4, 5 i 6–letnich. Wyposażenie sal jest różne, systematycznie  odnawiane. Tutaj mieści się sala gimnastyczna, w której odbywają się zajęcia ruchowe prowadzone przez wychowawców.
Na piętrze znajduje się gabinet logopedyczny, w którym pracuje dwóch logopedów.
      W „starym przedszkolu” obecnie znajdują cztery oddziały przedszkolne.
     Oferta przedszkola wzbogacona jest o zajęcia dodatkowe – kółka zainteresowań: plastyczne, teatralno - taneczne oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
      Zarówno w nowym jak i starym budynku pomieszczenia dydaktyczne i gospodarcze mieszczą się na parterze i piętrze.
      Przy budynku znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko do piłki nożnej.
      W przedszkolu zatrudnionych jest 27 pracowników, w tym 15 nauczycieli, 12 pracowników administracyjno – obsługowych.